Call for Applications / Оголошення про подачу заявок

Українська

Small grants program for scholars affected by war in Ukraine

e-editiones and the TEI Consortium in collaboration with Archives Online and JinnTec announce a small grant program aiming to help scholars of Ukrainian cultural heritage to continue their work that has been disrupted by the Russian invasion of Ukraine. We urge other institutions to support this call so we can offer funding for more of our colleagues affected by the war.

Who is eligible?

Any scholar who had to leave Ukraine or relocate within Ukrainian territory because of the war and is working on sources broadly conceived as textual cultural heritage and plans to make data and results openly available.

What is offered?

 • Initial funding ranging between 500 and 2000 EUR to support the continuation of research work on materials related to cultural heritage available in TEI
 • Help with encoding and other conceptual aspects of a digital edition
 • Technical support in converting data sources into the TEI Standard and/or publishing them as a digital edition online
 • Hosting of the edition for at least 3 years on Sources Online servers

How to apply?

Please send a brief description of the project and its current state to info@e-editiones.org. Applications will be reviewed on an ongoing basis. The number of grants awarded will depend on the funding contributions we will be able to secure, the confirmed initial pool is 10 000 EUR. Please include a description of your personal situation and why you should be eligible.

How can I contribute?

If you or your organization would like to contribute funds or services to this initiative, please email info@e-editiones.org with details. Individuals are encouraged to donate via PayPal. e-editiones is registered as a non-profit society in Switzerland.

Supporters

 • SAGW (Swiss Academy of Humanities and Social Science)
 • Archives Online

Програма малих грантів для вчених, які постраждали від війни в Україні

e-editiones та Консорціум TEI у співпраці з Archives Online і JinnTec оголошують програму невеликих грантів, спрямовану на допомогу дослідникам української культурної спадщини, щоб ті могли продовжувати свою роботу, перервану вторгненням Росії в Україну. Ми закликаємо інші установи підтримати цей звернення, щоб ми могли запропонувати фінансування для більшої кількості наших колег, що постраждали від війни.

Хто має право?

Будь-який науковець, який був змушений виїхати з України чи переїхати в межах української території через війну і працює над джерелами, що широко розуміються як текстова культурна спадщина та планує викласти дані та результати у відкритому доступі.

Що пропонується?

 • Початкове фінансування від 500 до 2000 євро для підтримки продовження науково-дослідницької роботи над матеріалами, що стосуються культурної спадщини, доступними в TEI
 • Допомога з кодуванням та іншими концептуальними аспектами цифрового видання
 • Технічна підтримка перетворення джерел даних у стандарт TEI та/або їх публікація у вигляді цифрового видання в Інтернеті
 • Хостинг видання не менше 3 років на серверах Sources Online

Як подати заявку?

Будь ласка, надішліть короткий опис проекту та його поточний стан на адресу info@e-editiones.org. Заявки розглядатимуться на постійній основі. Кількість наданих грантів залежатиме від фінансових внесків, які ми зможемо забазпечити, при підтвердженому початковому бюджеті 10000 євро. Будь ласка додайте опис вашої особистої ситуації та обгрунтуйте, чому ваша кандидатура має бути розглянута позитивно.

Як я можу зробити свій внесок?

Якщо ви або ваша організація бажаєте внести кошти чи послуги на користь цієї ініціативи, будь ласка, напишіть деталі на адресу info@e-editiones.org. Фізичним особам пропонується робити пожертви через PayPal. e-editiones є зареєстровані як некомерційна організація у Швейцарії.

 • SAGW (Swiss Academy of Humanities and Social Science)
 • Archives Online